MIRË SE ERDHËT NË PORTALIN PËR APLIKIM ELEKTRONIKE!

Sistemi elektronik për aplikimin e qëndrimit në konvikte për  studentë dhe burse shtetërore  në Republikën e Maqedonisë e paraqet sistemin i cili ju siguron studentëve/nxënësve aplikim në mënyrë të thjeshtë për ndonjërën nga burset shtetërore apo konviktet për studentë.

Për aplikimin e konkurseve duhet të përdorni Mozilla Firefox,Google Chrome,Internet Explorer apo Safari nga kopjuteri persona.Përdorimi i tabletëve dhe smart-telefonave,si dhe verzionet e vjetra të hulmtimeve nukjanë të rekomanduara-mundë të çfaqen probleme gjatë raportimit me të njëjtit.

Fletëparaqitjet mundë të plotësohen/korigjohen vetëm për konkurset të cilët janë në rrjedhë.Pmbylljes së konkursit mundë të bëhet vetëm parashikimi i fletëparaqitjes.