Резултати од повторени конкурси за стипендии за средношколци од стручни училишта за учебната 2020/2021 година

Стипендии за ученици од земјоделско-ветеринарна струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од електро-техничка струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од градежно-геодетска струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од машинска струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од текстилно-кожарска струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија

 

Стипендии за ученици од угостителско – туристичката струка

Прифатени апликации

Договор за стипендија