Резултати од Конкурс за сместување на студенти во студентски домови во академската 2020/2021 година

 1. Скопје 

ДСД Скопје 

Студентски дом „Гоце Делчев“

Список на примени студенти(од втора и повисоки години на студии)

Список на студенти кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн (од втора и повисоки години на студии) 

Список на примени студенти (бруцоши) кои следат комбинирана настава

 Список на примени студенти (бруцоши) кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн

 

 

 • Студентски дом „Кузман Јосифовски – Питу“

Список на примени студенти(од втора и повисоки години на студии)

Список на студенти кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн(од втора и повисоки години на студии)

Список на примени студенти(од втора и повисоки години на студии), кои ќе бидат сместени во СД Стив Наумов трета зграда

Список на примени студенти (бруцоши) кои следат комбинирана настава

Список на примени студенти (бруцоши) кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн

 

 

 • Студентски дом „Стив Наумов“

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии) – нови бараки

Список на примени студенти(од втора и повисоки години на студии) – трета зграда

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии) во нови бараки, но ќе бидат сместени во студентски дом Пелагонија

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии) во нови бараки, но ќе бидат сместени во студентски дом Кузман Јосифовски – Питу

Список на студенти (од втора и повисоки години на студии) кои ги исполнуваат условите (нови бараки), но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн

Список на студенти (од втора и повисоки години на студии) кои ги исполнуваат условите (трета зграда), но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн

Список на примени студенти (бруцоши) кои следат комбинирана настава(нови бараки)

Список на примени студенти (бруцоши) кои следат комбинирана настава(трета зграда)

Список на примени студенти (бруцоши) кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн(трета зграда)

 

ОДБИЕНИ КАНДИДАТИ – ДСД Скопје

Список на одбиени кандидати (од втора и повисоки години на студии) за сместување во ДСД – Скопје

Список на одбиени кандидати (бруцоши) за сместување во студентски дом Гоце Делчев 

Список на одбиени кандидати (бруцоши) за сместување во студентски дом Кузман Јосифовски – Питу

Список на одбиени кандидати (бруцоши) за сместување во студентски дом Стив Наумов (нови бараки) 

Список на одбиени кандидати (бруцоши) за сместување во студентски дом Стив Наумов (трета зграда)

 

 

 • ДСД „Томе Стефановски – Сениќ“ 

Список на примени студенти(од втора и повисоки години на студии) 

Список на примени студенти (бруцоши) кои следат комбинирана настава

Список на примени студенти (бруцоши) кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн

 

 

 • ДСД „Пелагонија“

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)

Список на студенти (од втора и повисоки години на студии) кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн

Список на примени студенти (бруцоши) кои следат комбинирана настава

 Список на примени студенти (бруцоши) кои ги исполнуваат условите, но нема да бидат примени во домот додека наставата ја следат онлајн

 

 

 1. ШТИП
 • Студентски дом „Браќа Миладиновци“

Список на примени студенти (бруцоши)

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)

 

 • Студентски дом „Оаза“

Список на примени студенти (бруцоши)

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)

 

 • Студентски дом „Логос“

Список на примени студенти (бруцоши)

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)

 

 • Студентски дом „Хилјадников“

Список на примени студенти (бруцоши)

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)

 

 

 1. Битола
 • Студентски дом „Кочо Рацин“

Список на примени студенти (бруцоши)

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)

 

 

 1. Прилеп 
 • Студентски дом „Орде Чопела“

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)

 

 

 1. Охрид 
 • Студентски дом „Никола Карев“

Список на примени студенти (бруцоши)

Список на примени студенти (од втора и повисоки години на студии)