Резултати од повторени конкурси за стипендии за средношколци од стручни училишта за учебната 2020/2021 година

Стипендии за ученици од земјоделско-ветеринарна струка

Прифатени апликации

Одбиени апликации

Договор за стипендија Продолжи со читање Резултати од повторени конкурси за стипендии за средношколци од стручни училишта за учебната 2020/2021 година