Skip Navigation Links.

Присутни корисници: 1

 

Добредојдовте на порталот за електронско пријавување !

 

На овој портал ќе се вршат сите пријавувањa за сите видови на студентски и ученички стипендии. Овде ќе бидат објавувани сите конкурси и сите потребни информации и документи.

 

За конкурсите кои се во тек ќе може да пополните електронска пријава. Во делот Помош, се наоѓа форма со Најчесто Поставувани Прашања и одговори на истите.

 

Доколку биде извршена промена на местото за поднесување на документи за средношколски стипендии, ќе бидете навремено известени.